หน้าหลัก ประเพณี จองโรงแรมที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว

Buddyinthailand.com

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี - อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ - แหล่งท่องเที่ยวกาญจนบุรี


สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี - อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ - แหล่งท่องเที่ยวกาญจนบุรีเกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง
ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค - สถานที่ท่องเที่ยวชลบุรี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อุทยานแห่งชาติเขาค้อ - สถานที่ท่องเที่ยว จ.เพชรบูรณ์
อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว
จังหวัดแพร่ - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

Sponsored Links :


อุทยานแห่งชาติเขาค้อ

เป็น แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ด้รับการประกาศ ให้เป็น อุทยานแห่งชาติ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2538 นักท่่องเที่ยว สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์บริการ นักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาค้อ 33 หมู่ 11 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ อ่านต่อ...

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี - อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ - แหล่งท่องเที่ยวกาญจนบุรี

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี - อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ - แหล่งท่องเที่ยวกาญจนบุรี          สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ นับได้ว่าเป็น แหล่งท่องเที่ยว ที่สำคัญของ อำเภอไทยโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดย อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ ตั้งอยู่บนที่ราบริมฝั่งแม่น้ำแควน้อย โดยทิศใต้ของ อุทยานประวัติศาสตร์ เมืองสิงห์ จะติดต่อกับแม่น้ำแควน้อย นอกจากนี้ยัง ถูกรายล้อม ด้วยเทือกเขาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เขาพนมมาร เขาท่าช้าง และเขาโทน

ข้อมูลทั่วไปของ อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์

 • อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ มีพื้นที่ทั้งหมดรวมกันได้ประมาณ 718 ไร่กับอีก 3 งาน
 • อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี มีพื้นที่ตั้งอยู่ ในเขตการปกครองของ ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
 • อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ ได้มีการขึ้นทะเบียน เป็นโบราณสถาน โดยกรมศิลปากร ตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2478 และต่อมาได้ประกาศให้เป็น อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2530
 • อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ มีลักษณะของผังเมือง เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยมีความกว้างของผังเมืองประมาณ 800 เมตร ส่วนความยาวของเมืองประมาณ 850 เมตร กำแพงเมืองมีการก่อสร้าง ด้วยศิลาแลง ความสูงของกำแพง สูงประมาณ 7 เมตร และได้มีการสร้างประตูไว้ สำหรับเข้าออก เป็นจำนวนมากถึง 4 ด้าน โดยมีการสร้างคูน้ำล้อมรอบด้วย
 • โบราณสถานที่สำคัญของ อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ สามารถแบ่งออกเป็น
  • โบราณสถานหมายเลข 1
  • โบราณสถานหมายเลข 2
  • โบราณสถานหมายเลข 3
  • โบราณสถานหมายเลข 4
  • หลุมขุดค้นทางโบราณคดี
 • อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ เปิดให้นักท่องเที่ยว เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00 น. จนถึงเวลา 18.00 น.
 • นักท่องเที่ยวสามารถ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงาน อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์  ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 034-591122, 034-591334

 


Sponsored Links :


สถานที่ท่องเที่ยวทเกาะเสม็ด

เกาะเสม็ด เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดระยอง โดยความเชื่อของ ชาวบ้านจังหวัดระยอง เชื่อว่า สถานที่ท่องเที่ยวเกาะเสม็ด คือเกาะแก้วพิสดาร ตามเนื้อเรื่องที่มีอยู่ใน หนังสือวรรณคดี เรื่องพระอภัยมณี ที่แต่งขึ้นโดย “สุนทรภู่” กวีเอกของโลก อ่านต่อ...

เกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง

 


Sponsored Links :


วัดพระศรีรัตน มหาธาตุวรมหาวิหาร

เป็นที่รู้จักกันดี ในชื่อว่า วัดใหญ่ สถานที่แห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธชินราช ซึ่งเป็นงานศิลปกรรม ในสมัยกรุงสุโขทัย ที่ได้รับกายยอมรับ ว่าเป็นพระพุทธรูป ที่สวยที่สุด ของประเทศไทย อ่านต่อ...