เที่ยวกรุงเทพ - วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร - จิตรกรรมฝาผนัง พระที่นั่งทรงผนวช วัดเบญจมบพิตร ดุสิตวนาราม
เที่ยวกรุงเทพ - วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร - จิตรกรรมฝาผนัง พระที่นั่งทรงผนวช วัดเบญจมบพิตร ดุสิตวนาราม	upim rightim upim leftup upim rithtim
lineim
เที่ยวกรุงเทพ - วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร - จิตรกรรมฝาผนัง พระที่นั่งทรงผนวช วัดเบญจมบพิตร ดุสิตวนาราม
 เที่ยวเมืองไทย ไม่ไปไม่รู้ :
• ภาคเหนือ
• ภาคใต้
• ภาคกลาง
• ภาคอีสาน
• ภาคตะวันออก
 
 
     อุทยานแห่งชาติเขาค้อ เป็น แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ด้รับการประกาศ ให้เป็น อุทยานแห่งชาติ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2538 นักท่่องเที่ยว สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์บริการ นักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาค้อ 33 หมู่ 11 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ อ่านต่อ...
 
lineim
Google

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร สถานที่ท่อง เที่ยวกรุงเทพ ฯ

Sponsored Links :

     ประชากรส่วนใหญ่ ของประเทศไทย นับถือศาสนาพุทธ จึงทำให้มีการสร้าง วัดวาอาราม ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวม จิตใจของพุทธศาสนิกชน โดยเฉพาะ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร ซึ่งนับได้ว่า เป็น พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร ของประเทศไทย

ข้อมูลทั่วไปของ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร

 • วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร ที่มีการก่อสร้างขึ้นมานานแล้ว แต่ไม่ปรากฏหลักฐานชัดแจ้งว่า มีการสร้างขึ้นเมื่อปีใด
 • เดิม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร มีชื่อเรียกกันว่า วัดแหลม หรือ วัดไทรทอง ต่อมาได้รับ พระราชทานนามจาก รัชการที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ว่า “วัดเบญจมบพิตร” ซึ่งมีความหมายว่า วัดของเจ้านาย 5 พระองค์ที่ทรงร่วมกันปฏิสังขรณ์ และภายหลัง เมื่อรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงสร้างสวนดุสิตขึ้น และทรงสถาปนาวัดขึ้นใหม่ พระองค์จึงพระราชทานนามใหม่ว่า “วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม” ซึ่งมีความหมายว่า วัดของ พระเจ้าแผ่นดินราชการที่ 5
 • หากใครเดินทางมา เที่ยวกรุงเทพ ฯ สามารถไปดู สถาปัตยกรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร ได้ตามที่อยู่ 69 ถนนพระรามที่ 5 แขวงจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
 • สิ่งก่อสร้างที่สำคัญภายใน วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
  • ศาลาสี่สมเด็จ
  • หอระฆังบวรวงศ์ ซึ่งเป็นหอระฆังลักษณะทรงไทย ประกอบหินอ่อน
  • พระอุโบสถ ใช้หินอ่อนสีขาวบริสุทธิ์ในการก่อสร้าง ภายในมีสถาปัตยกรรมที่งดงาม เป็นอย่างยิ่ง
  • พระที่นั่งทรงผนวช
  • ศาลาบัณณรศภาค

 

Sponsored Links :
lineim
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

     เป็นที่รู้จักกันดี ในชื่อว่า วัดใหญ่ สถานที่แห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธชินราช ซึ่งเป็นงานศิลปกรรม ในสมัยกรุงสุโขทัย ที่ได้รับกายยอมรับ ว่าเป็นพระพุทธรูป ที่สวยที่สุด ของประเทศไทย อ่านต่อ...
 

Sponsored Links :

lineim
bottomim bottomim rithim upim bottomim bottomim rithim
spaceim
หน้าหลัก  • วัฒนธรรมประเพณีไทย  • สถานที่ท่องเที่ยว  • จองโรงแรมที่พัก  • ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว  • วัดไทย  • ตั๋วเครื่องบิน  • ติดต่อเรา

Powerby © 2010 Template-stores.com & Copyright © 2010 Buddyinthailand.com, All Rights Reserved.
( เที่ยวกรุงเทพ - วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร - จิตรกรรมฝาผนัง พระที่นั่งทรงผนวช วัดเบญจมบพิตร ดุสิตวนาราม )