หน้าหลัก ประเพณี จองโรงแรมที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว

Buddyinthailand.com

บั้งไฟพญานาค - บั้งไฟผี บึงโขงหลง


บั้งไฟพญานาค - บั้งไฟผี บึงโขงหลงเกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง
ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค - สถานที่ท่องเที่ยวชลบุรี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อุทยานแห่งชาติเขาค้อ - สถานที่ท่องเที่ยว จ.เพชรบูรณ์
อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว
จังหวัดแพร่ - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

Sponsored Links :


อุทยานแห่งชาติเขาค้อ

เป็น แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ด้รับการประกาศ ให้เป็น อุทยานแห่งชาติ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2538 นักท่่องเที่ยว สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์บริการ นักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาค้อ 33 หมู่ 11 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ อ่านต่อ...

บั้งไฟพญานาค - บั้งไฟผี บึงโขงหลง

บั้งไฟพญานาค - บั้งไฟผี บึงโขงหลง          “ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่” บั้งไฟพญานาค หรือบ้างก็เรียกว่า บั้งไฟผี นับว่าเป็นปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติ ที่สามารถเห็นได้ ในช่วงวันออกพรรษา ของทุกๆปี บริเวณที่เกิดปรากฎการณ์ บั้งไฟพญานาคคือ บริเวณกลางแม่น้ำโขง เราสามารถมองเห็น ได้ด้วยตาเปล่า ทั้งจากฝั่งประเทศไทย และฝั่งประเทศ สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว

     ความเชื่อเกี่ยวกับ บั้งไฟพญานาค

          ตามความเชื่อของ พุทธศาสนิกชน ได้กล่าวไว้ว่า ตั้งแต่ดั้งเดิม ในอดีตกาลนั้น พญานาคซึ่งได้อาศัยอยู่ในเมืองบาดาลใต้น้ำ จะมีนิสัยที่ดุร้ายมาก ต่อมาพระพุทธเจ้า ได้เสร็จมาโปรดสัตว์ ทำให้พญานาคเกิดความเลื่อมใส ในพระพุทธศาสนา จนเลิกนิสัยดุร้าย และคิดจะหันมาออกบวชสืบทอดศาสนา แต่ก็ติดตรงที่ พญานาคนั้นเป็นสัตว์ จึงไม่สามารถบวชได้ พญานาค จึงตั้งปวารณาตนเป็นพุทธมามกะ

          เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปโปรดพระมารดา ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ในช่วง 1 พรรษา (3 เดือน) และพระพุทธเจ้าจะเสด็จกลับลงมา บนโลกมนุษย์ ในวันออกพรรษา ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ระหว่างการเดินทาง ลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เหล่าเทวดาจะทำบันไดแก้ว บันไดเงิน บันไดทอง ไว้สำหรับให้พระพุทธเจ้าเดินลงสู่โลกมนุษย์ ส่วนมนุษย์ ก็ได้ทำบุญตักบาตร และนำดอกไม้ ธูปเทียน ไปเคารพกราบไหว้บูชา และเมื่อความนี้ได้รู้ถึงเมืองบาดาล ซึ่งเป็นเมืองที่พญานาค อาศัยอยู่ พญานาคจึงได้จัดทำ “บั้งไฟพญานาค” และจุดเพื่อ เป็นการเฉลิมฉลองเช่นกัน จนกลายมาเป็นประเพณีสืบต่อกันมา จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้

          หากท่านต้องการชมบั้งไฟพญานาค สามารถเดินทางไปดู บั้งไฟพญานาค ได้ในช่วงวันออกพรรษา หรือ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ที่ อำเภอโพนพิสัย อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

 


Sponsored Links :


สถานที่ท่องเที่ยวทเกาะเสม็ด

เกาะเสม็ด เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดระยอง โดยความเชื่อของ ชาวบ้านจังหวัดระยอง เชื่อว่า สถานที่ท่องเที่ยวเกาะเสม็ด คือเกาะแก้วพิสดาร ตามเนื้อเรื่องที่มีอยู่ใน หนังสือวรรณคดี เรื่องพระอภัยมณี ที่แต่งขึ้นโดย “สุนทรภู่” กวีเอกของโลก อ่านต่อ...

เกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง

 


Sponsored Links :


วัดพระศรีรัตน มหาธาตุวรมหาวิหาร

เป็นที่รู้จักกันดี ในชื่อว่า วัดใหญ่ สถานที่แห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธชินราช ซึ่งเป็นงานศิลปกรรม ในสมัยกรุงสุโขทัย ที่ได้รับกายยอมรับ ว่าเป็นพระพุทธรูป ที่สวยที่สุด ของประเทศไทย อ่านต่อ...