หน้าหลัก ประเพณี จองโรงแรมที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว

Buddyinthailand.com

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร - จังหวัดกำแพงเพชร - แหล่งท่องเที่ยวภาคเหนือ


อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร - จังหวัดกำแพงเพชร - แหล่งท่องเที่ยวภาคเหนือเกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง
ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค - สถานที่ท่องเที่ยวชลบุรี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อุทยานแห่งชาติเขาค้อ - สถานที่ท่องเที่ยว จ.เพชรบูรณ์
อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว
จังหวัดแพร่ - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

Sponsored Links :


อุทยานแห่งชาติเขาค้อ

เป็น แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ด้รับการประกาศ ให้เป็น อุทยานแห่งชาติ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2538 นักท่่องเที่ยว สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์บริการ นักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาค้อ 33 หมู่ 11 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ อ่านต่อ...

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร - จังหวัดกำแพงเพชร - แหล่งท่องเที่ยวภาคเหนือ

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร - จังหวัดกำแพงเพชร - แหล่งท่องเที่ยวภาคเหนือ          สำหรับนักท่องเที่ยว ที่มีความชื่นชอบ และรักการท่องเที่ยว เกี่ยวกับโบราณสถาน เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ขอแนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ซึ่งเหมาะสำหรับ การศึกษาค้นคว้า และเหมาะสำหรับ การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เป็นอย่างมาก

ข้อมูลสำคัญของ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

  • อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ได้รับการประกาศให้เป็น มรดกโลก โดยองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ (UNESCO) ในวันที่ 12 ธันวาคม 2532 ร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
  • สถาปัตยกรรม ของโบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์ มีลักษณะที่โดดเด่น และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพราะใช้ศิลาแลง เป็นวัสดุที่สำคัญ ในการก่อสร้างเกือบทั้งหมด แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองในสมัยนั้น ซึ่งมีอายุ ประมาณพุทธศตวรรษที่ 19
  • อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร มีพื้นที่ตั้งอยู่ในเขตปกครอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 หมายเลขโทรศัพท์ 055-711921

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ซึ่งเปิดให้บุคคลทั่วไปได้เข้าไปพักผ่อน หรือผู้ที่ต้องการศึกษาประวัติความเป็นมาของประวัติศาสตร์ชาติไทย ตลอดจนศึกษาอารยะธรรม ในสมัยก่อน ได้ทุกวัน สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ภายในอุทยานประวัติศาสตร์ เช่น

  • โบราณสถานฝั่งตะวันตกหรือเมืองนครชุม มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเช่น วัดพระบรมธาตุ วัดพระบรมธาตุเจติยาราม กำแพงป้อมทุ่งเศรษฐี ฯลฯ
  • โบราณสถานนอกเมืองหรือเขตอรัญญิก มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเช่น วัดพระนอน ใบเสมารูปเทพพนม พาลีกับทรพี ฯลฯ
  • โบราณสถานฝั่งตะวันออกในเขตกำแพงเมือง

 

สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ
กำแพงเพชร : เชียงราย : เชียงใหม่ : ตาก : นครสวรรค์ : น่าน : พะเยา : พิจิตร : พิษณุโลก : เพชรบูรณ์ : แพร่ : แม่ฮ่องสอน : ลำปาง : ลำพูน : สุโขทัย : อุตรดิตถ์

 


Sponsored Links :


สถานที่ท่องเที่ยวทเกาะเสม็ด

เกาะเสม็ด เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดระยอง โดยความเชื่อของ ชาวบ้านจังหวัดระยอง เชื่อว่า สถานที่ท่องเที่ยวเกาะเสม็ด คือเกาะแก้วพิสดาร ตามเนื้อเรื่องที่มีอยู่ใน หนังสือวรรณคดี เรื่องพระอภัยมณี ที่แต่งขึ้นโดย “สุนทรภู่” กวีเอกของโลก อ่านต่อ...

เกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง

 


Sponsored Links :


วัดพระศรีรัตน มหาธาตุวรมหาวิหาร

เป็นที่รู้จักกันดี ในชื่อว่า วัดใหญ่ สถานที่แห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธชินราช ซึ่งเป็นงานศิลปกรรม ในสมัยกรุงสุโขทัย ที่ได้รับกายยอมรับ ว่าเป็นพระพุทธรูป ที่สวยที่สุด ของประเทศไทย อ่านต่อ...