หน้าหลัก ประเพณี จองโรงแรมที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว

Buddyinthailand.com

อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม – สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตรัง - แหล่งท่องเที่ยวภาคใต้


อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม – สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตรัง - แหล่งท่องเที่ยวภาคใต้เกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง
ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค - สถานที่ท่องเที่ยวชลบุรี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อุทยานแห่งชาติเขาค้อ - สถานที่ท่องเที่ยว จ.เพชรบูรณ์
อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว
จังหวัดแพร่ - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

Sponsored Links :


อุทยานแห่งชาติเขาค้อ

เป็น แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ด้รับการประกาศ ให้เป็น อุทยานแห่งชาติ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2538 นักท่่องเที่ยว สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์บริการ นักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาค้อ 33 หมู่ 11 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ อ่านต่อ...

อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม – สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตรัง - แหล่งท่องเที่ยวภาคใต้

อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม – สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตรัง - แหล่งท่องเที่ยวภาคใต้          อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม นับได้ว่าเป็น สถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของ จังหวัดตรัง เนื่องจาก มีความสวยงามที่เป็น เอกลักษณ์ และมีธรรมชาติที่หลากหลาย ทั้งพื้นดินชายฝั่งทะเล และพื้นที่น้ำลึก เหมาะแก่การฝึก การดำน้ำ จึงทำให้ อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ได้รับความนิยมจาก นักท่องเที่ยว เป็นอย่างมาก เฉลี่ยแล้วมี นักท่องเที่ยว เดินทางมา พักผ่อนหย่อนใจ ไม่น้อยกว่า ปีละ 146,122 คน

ข้อมูลทั่วไปของ อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

  • อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ได้รับการจัดตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ในวันที่ 14 ตุลาคม 2524
  • อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ได้รับการจัดตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ในลำดับที่ 36 ของประเทศไทย
  • อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม มีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 230.87 ตารางกิโลเมตร หรือมากกว่า 144,292.35 ไร่
  • อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม มีสภาพทางภูมิอากาศ แบบร้อนชื้น สลับกับชุ่มชื้น เนื่องจากพื้นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ได้รับอิทธิพลมาจากลมมรสุม ทั้งสองด้านได้ซึ่งได้แก่ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จึงทำให้ อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม มีฝนตกชุกตลอดทั้งปี
  • อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม แบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วนได้แก่
    • พื้นที่ดินฝั่งทะเล รวมไปถึง เกาะแหวน เกะเชือก เกาะปิง เกาะเมง เกาะกระดาน เกาะมุกต์ และเกาะเจ้าไหม
    • พื้นที่ส่วนน้ำ จะเป็นห้วงน้ำลึก เฉลี่ยความลึกอยู่ที่ 20 เมตร ครอบคลุมพื้นที่ ประมาณ 137 ตารางกิโลเมตร
  • นักท่องเที่ยวสามารถ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานแห่งชาติเจ้าไหม หมู่ 5 ต.ไม้ฝาด อ.สิเภา จ.ตรัง ตู้ ปณ. 9 โทร.075-210099

 


Sponsored Links :


สถานที่ท่องเที่ยวทเกาะเสม็ด

เกาะเสม็ด เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดระยอง โดยความเชื่อของ ชาวบ้านจังหวัดระยอง เชื่อว่า สถานที่ท่องเที่ยวเกาะเสม็ด คือเกาะแก้วพิสดาร ตามเนื้อเรื่องที่มีอยู่ใน หนังสือวรรณคดี เรื่องพระอภัยมณี ที่แต่งขึ้นโดย “สุนทรภู่” กวีเอกของโลก อ่านต่อ...

เกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง

 


Sponsored Links :


วัดพระศรีรัตน มหาธาตุวรมหาวิหาร

เป็นที่รู้จักกันดี ในชื่อว่า วัดใหญ่ สถานที่แห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธชินราช ซึ่งเป็นงานศิลปกรรม ในสมัยกรุงสุโขทัย ที่ได้รับกายยอมรับ ว่าเป็นพระพุทธรูป ที่สวยที่สุด ของประเทศไทย อ่านต่อ...