หน้าหลัก ประเพณี จองโรงแรมที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว

Buddyinthailand.com

บึงบอระเพ็ด - แหล่งท่องเที่ยวภาคเหนือ - ทะเลสาบน้ำจืดบึงบอระเพ็ด นครสวรรค์


บึงบอระเพ็ด - แหล่งท่องเที่ยวภาคเหนือ - ทะเลสาบน้ำจืดบึงบอระเพ็ด นครสวรรค์เกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง
ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค - สถานที่ท่องเที่ยวชลบุรี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อุทยานแห่งชาติเขาค้อ - สถานที่ท่องเที่ยว จ.เพชรบูรณ์
อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว
จังหวัดแพร่ - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

Sponsored Links :


อุทยานแห่งชาติเขาค้อ

เป็น แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ด้รับการประกาศ ให้เป็น อุทยานแห่งชาติ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2538 นักท่่องเที่ยว สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์บริการ นักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาค้อ 33 หมู่ 11 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ อ่านต่อ...

บึงบอระเพ็ด - แหล่งท่องเที่ยวภาคเหนือ - ทะเลสาบน้ำจืดบึงบอระเพ็ด นครสวรรค์

บึงบอระเพ็ด - แหล่งท่องเที่ยวภาคเหนือ - ทะเลสาบน้ำจืดบึงบอระเพ็ด นครสวรรค์          เนื่องจาก จังหวัดนครสวรรค์ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็น ที่ราบลุ่มแม่น้ำ จึงทำให้เกิดห้วย หนอง คลอง บึง ต่างๆมากมาย หนึ่งในบึงซึ่งเป็นที่รู้จัก กันอย่างแพร่หลาย และสร้างชื่อเสียงให้กับ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นอย่างมากก็คือ บึงบอระเพ็ด นั่นเอง

ข้อมูลทั่วไปของ บึงบอระเพ็ด

  • บึงบอระเพ็ดได้ชื่อว่า เป็นทะเลน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย
  • บึงบอระเพ็ด มีพื้นที่ทั้งหมดรวมกันได้ประมาณ 132,737 ไร่ ครอบคลุม 3 อำเภอของจังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอท่าตะโก และอำเภอชุมแสง
  • พื้นที่บางส่วนของบึงบอระเพ็ด ได้ประกาศให้เป็น เขตพื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่า เนื่องจากพื้นที่แห่งนี้ มีสัตว์ป่าที่หาดูได้ยาก อาศัยอยู่ และที่สำคัญ ยังเป็น สัตว์ใกล้สูญพันธ์ จึงต้องอนุรักษ์ไว้ เช่น ปลาเสือตอ นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร ฯลฯ
  • บึงบอระเพ็ด เป็นพื้นที่สำหรับการเพาะพันธุ์สัตว์ น้ำจืดที่สำคัญของภาคเหนือตอนล่าง

สถานที่ท่องเที่ยว ทะเลสาบน้ำจืดบึงบอระเพ็ด

  • เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อ อุทยานนกน้ำ ทางจังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดเป็นสวน สำหรับให้นักท่องเที่ยว ได้มาพักผ่อนหย่อนใจ สำหรับส่องดูนก ซึ่งมีอยู่มากมายหลายชนิดให้ชม
  • สถานีพัฒนาประมงน้ำจืดบึงบอระเพ็ด เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้ ในเวลา 8.00 – 16.30 น. ในวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ และเวลา 9.00 – 17.00 น. ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ซึ่งภายใน มีการจัดแสดงปลาน้ำจืด ให้เลือกชมมากมาย หลายชนิด รวมทั้งบ่อเพาะพันธุ์จระเข้ ให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจ ศึกษาดูงานได้อีกด้วย

 

 


Sponsored Links :


สถานที่ท่องเที่ยวทเกาะเสม็ด

เกาะเสม็ด เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดระยอง โดยความเชื่อของ ชาวบ้านจังหวัดระยอง เชื่อว่า สถานที่ท่องเที่ยวเกาะเสม็ด คือเกาะแก้วพิสดาร ตามเนื้อเรื่องที่มีอยู่ใน หนังสือวรรณคดี เรื่องพระอภัยมณี ที่แต่งขึ้นโดย “สุนทรภู่” กวีเอกของโลก อ่านต่อ...

เกาะเสม็ด - แหล่งท่องเที่ยวระยอง

 


Sponsored Links :


วัดพระศรีรัตน มหาธาตุวรมหาวิหาร

เป็นที่รู้จักกันดี ในชื่อว่า วัดใหญ่ สถานที่แห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธชินราช ซึ่งเป็นงานศิลปกรรม ในสมัยกรุงสุโขทัย ที่ได้รับกายยอมรับ ว่าเป็นพระพุทธรูป ที่สวยที่สุด ของประเทศไทย อ่านต่อ...